บริษัทอีสานคอนกรีต (1991 ) จำกัดก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท อาทิเช่น แผ่นพื้น ระบบเสา-คาน รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ อีกหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้รับเครื่องหมาย
มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรม (มอก.)

            ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี อีสานคอนกรีตมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่คัดสรรวัสดุคุณภาพ ผลิตด้วยกระบวนการมาตรฐาน และการบริการอย่างจริงใจ จนทำให้เครื่องหมายการค้า ตรา ECC. เป็นเหมือนเครื่องหมายยืนยันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นผลิตสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
บริการจัดส่งและติดตั้งอย่างมีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐาน โดยจัดส่งสินค้าและบริการตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า ด้วยการร่วมกันทำงานเป็นทีมและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008

พันธกิจ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ให้การบริการที่ดีสร้างความพอใจต่อคู่ค้า มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มียอดผลิตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 10%หรือเติบโตเหนือตลาด พัฒนาทักษะความชำนาญของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอใบเสนอราคา