ประเภททรายในงานก่อสร้าง มีอะไรบ้าง?

📜ทรายเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานก่อสร้างที่มากที่สุด ที่สามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น งานคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ งานอุตสาหกรรมหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิด และ ประเภทต่างๆ ของทรายที่เลือกใช้ ในแต่ล่ะวัตถุประสงค์ในงานก่อสร้างนั้นๆ

เราจะมาดูประเภทของทราย ลักษณะ ที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ส่วนใหญ่ทรายที่นำมาให้ในงานก่อสร้างถูกแบ่งอกกเป็น 3 ชนิดหลักๆ ได้แก่

– ทรายหยาบ ลักษณะเป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่ มีเม็ดกรวดเล็กๆ ปนอยู่ คม และแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ใช้สำหรับความมั่นคงแข็งแรง

เช่น การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างตึกสูง ๆ หรือโครงสร้างที่เป็นฐานรากต่าง ๆ

-ทรายละเอียด ในงานที่ต้องการใช้ความล่ะเอียด เรียบ เนียน สวย จึงเน้นใช้งานมาก เพราะทรายมีลักษณะเม็ดเล็ก นำมาใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้า ทำอิฐมวลเบา ทำบัว หรือทำลวดลายต่าง ๆ(ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักมากนัก)

-ทรายถม หรือ ทรายขี้เป็ด เป็นชนิดที่นิยมที่สุดในการใช้ในการก่อสร้าง งานถมถนนต่างๆ สำหรับงานปรับพื้นที่ก่อนเทพื้น ปรับพื้นที่รอบๆบ้าน ถมรองพื้นก่อนเทคอนกรีต หรือใส่ถุงกันน้ำท่วม

ลักษณะทรายชนิดนี้ใกล้เคียงกับดินที่สุด ไม่นิยมเอามาใช้เป็นทรายผสมปูนเพื่อสร้างบ้าน

นอกจากเลือกทรายให้ถูกวัตถุประสงค์เพื่อความแข็งแรงและสวยงามของโครงสร้าง สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างคือคุณภาพของทราย ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการผลิต การคัดเกรด หลายขั้นตอน

สะอาด ไร้สิ่งเจือปน สีสวย แข็งแรง จากบ่อทรายขนาดพอเหมาะ ขนาดเม็ดทรายไม่ละเอียดหรือหยาบจนเกินไป ทรายจะต้องสะอาด ไม่มีเศษดินหรือฝุ่นผง เจือปนมากเกินไป

ทรายคุณภาพคัดเกรด ท่าทรายสุวรรณภูมิ เราพร้อมให้บริการ

ขอใบเสนอราคา