ปัญหาที่มากับหน้าฝน ดินทรุด ดินสไลด์ ดินพัง กำแพงกันดิน อุบล กันดิน
ปัญหาที่มากับหน้าฝน ดินทรุด ดินสไลด์ ดินพัง

ปัญหาที่มากับหน้าฝน ดินทรุด ดินสไลด์ ดินพัง ช่วงนี้หน้าฝน พายุเข้า ฝนตกแรง ตกไม่หยุด สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือ ดินทรุด ดินสไลด์ หน้าดิเสียหาย ไม่อยากให้พื้นที่ของคุณถูกทำลายด้วยธรรมชาติ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณรู้วิธีรับมือและแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “กำแพงกันดิน” มีประโยชน์อย่างไร


“กำแพงกันดิน” (Retaining Wall) เป็นกำแพงที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ถูกจัดให้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ทลายลงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ทำหน้าที่เสมือนเขื่อนกั้นบริเวณพื้นที่นั้นๆ ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ข้างเคียง เป็นการรักษาพื้นดินให้มีสภาพคงทน อีกทั้งกำแพงกันดินยังสามารถรองรับการสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปได้ดีอีกด้วย เป็นกำแพงที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ถูกจัดให้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้ทลายลงไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ

หลักการรับแรง

โดยปกติแล้วหลังจากทำการติดตั้งกำแพงกันดิน ก็มักจะถมดินในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างพื้นดินต่างระดับ กับตัวรั้วกำแพงกันดิน ซึ่งภายหลังจากการถมช่องว่างให้เต็มสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ไม่ว่าจะในสภาวะสภาพอากาศปกติ หรือในเวลาที่ฝนตกก็ตาม มวลของดินที่ถูกกันไว้นั้นจะมีแรงดันพลักไปที่กำแพงกันดิน โดยหน้าที่ของกำแพงกันดินก็จะรับแรงพลักของมวลดินนั้นมา ซึ่งพื้นที่ส่วนมากที่จะต้องรับแรงดันก็คือพื้นที่ของแผ่นผนังกันดินที่ถูกเสียบอยู่ หลังจากที่แรงดันของมวลดินมากระทำกับแผ่น แรงก็จะถูกถ่ายเทไปตามลวดที่อยู่ในแผ่น(ในการผลิตแผ่นผนังกันดินนั้น ไม่ว่าจะเป็นผนังสำเร็จ หรือแผ่นพื้นก็ตาม จะมีการใช้ลวด PC Wire ดึงด้วยแรงดึง 70 % ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต ในส่วนของคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้จะผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักร โดยใช้คอนกรีตกำลังอัด 420 กก./ตร.ซม.(แบบลูกบาศก์) เพื่อเพิ่มความเข็งแรง) ซึ่งหลังจากการถ่ายเทแรงดันไปตามลวดในแผ่นกันดิน แรงก็จะถูกถ่ายเทไปต่อยังเสาเข็มไอต่อ เพื่อทำหน้าที่คอยประคอง และช่วยต้านแรงของมวลดินที่ดันมายังกำแพงกันดิน ไม่ให้ดินในพื้นที่ต่างระดับพังทลายกำแพงกันดินลงมาได้ ส่งผลให้ทั้งโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่กันปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย และไม่เกิดปัญหาดินสไลด์ตามมาในอนาคต

ทำไมต้อง “กำแพงกันดิน” ของอีสานคอนกรีต

กำแพงกันดินสำเร็จรูปของอีสานคอนกรีต ประกอบด้วยวัสดุที่อัดแรงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มไอ แผ่นผนังกันดิน หรือทับหลังทำให้กำแพงกันดินสำเร็จรูปของอีสานคอนกรีตมีความแข็งแรง ทนทาน เพราะเราเลือกใช้ปูน SCG (ปูนตราช้าง) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% ทำให้ได้รับการดูแล ควบคุมคุณภาพ จาก เอสซีจี เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า คอนกรีตผสมเสร็จมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน อีกทั้งกำแพงกันดินสำเร็จรูปของอีสานคอนกรีต มีการรับประกันงานติดตั้งกำแพงกันดินเป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี

ขอใบเสนอราคา