ปัญหา กำแพงดินไม่ได้คุณภาพ ล้ม ดินทรุด เกิดจากอะไร?

⛈ดินสไลด์ ดินถล่ม สาเหตุหลักที่เกิดขึ้น ในช่วงหน้าฝน หรือพายุเข้า ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงต้องให้ความสำคัญกับ กำแพงกันดินไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ดินทลายไปยังพื้นที่อื่น หรือพื้นที่อาศัยที่อยู่ใกล้ แม่น้ำหรือพื้นที่ต่างระดับ

🚧กำแพงกันดินต้องสามารถรับน้ำหนักของดินหรือของไหล เช่น น้ำ และต้านทานแรงจากน้ำหนักกดทับจากผิวบน เช่น น้ำหนักของยานพาหนะ บางครั้งยังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินซึมเข้าสู่ชั้นใต้ดินของอาคาร กระแสลม หรือการปริตัวออกมาของดินจากภายในที่เกิดจากแรงอัดของน้ำจากบาดาล

🙎‍♂️ปัญหากำแพงกันดินที่พบบ่อย

– การล้มคว่ำ แบบโครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน

– ลื่นไถล ตามการเคลื่อนของดินและหิน รากฐานไม่ได้มาตรฐาน

– การขยายออกทางด้านข้าง รับน้ำหนักแรงต้านจากน้ำและดิน ไม่ไหว

– ผนัง หรือ วัสดุ แตก หัก วัสดุไม่ได้คุณภาพปัญหากำแพงกันดินทรุดลง พัง

สาเหตุหลักๆ เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น อาจทำให้เกินอันตราย สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รอบข้าง เสียงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในการซ่อมแซม รื้อถอน และสร้างใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น จึงต้องเลือกการติดตั้งที่ได้คุณภาพ

📑หลักการติดตั้งกำแพงกันดินที่มีคุณภาพ

– เข้าไปตรวจเช็คสภาพพื้นที่งาน เพื่อตรวจเช็คว่าหน้างานนั้นจำเป็นต้องทำกำแพงกันดินหรือไม่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการติดตั้งกำแพงกันดิน คือการตรวจสอบว่า พื้นที่หน้างานเป็นพื้นที่ต่างระดับที่ค่อนข้างสูง หรืออยู่ใกล้ทางน้ำ ก็จะตรวจสอบต่อว่าพื้นที่ต่างระดับของที่ดินมีความสูงเท่าไหร่ อยู่ห่างจากทางน้ำหรือไม่ สภาพดินของพื้นที่หน้างานมีความแข็งเกาะตัวกันแน่นแล้ว หรือยังอ่อนอยู่ และเริ่มการคำนวณขนาด และความยาวของชิ้นส่วน ความสูงของเสาไอที่จะใช้ตอกทำกำแพงกันดิน และความยาวช่วงที่จะใช้ในการตอกเสาเข็มไอเพื่อจะมาคำนวณต่อว่าจะต้องใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป หรือแผ่นกันดินสำเร็จรูปความยาวเท่าไหร่มาใช้เสียบ และตามด้วยการคำนวณความยาวของเสาเข็มไอ และคำนวณขนาดของเสาเข็มไอ และสุดท้ายทำการติดตั้ง หน้างานที่ควรทำกำแพงกันดิน หน้างานที่เป็นพื้นที่ต่างระดับ

– การออกแบบโครงสร้างเสาเข็มใน ระดับ และความเหมาะสมจะต้องมีการตรวจสอบชั้นดินว่ามีความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มและน้ำหนักของอาคารได้มากน้อยเพียงใด โดยวิศวกรโครงสร้างจะเป็นผู้คำนวณ ออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมแต่ล่ะหน้างานกับชั้นดินบริเวณที่จะปลูกสร้างอาคาร เพราะหากไม่ทำการสำรวจชั้นดิน ก็อาจจะพบปัญหาบ้านทรุดในภายหลัง

– เนื่องจากเวลาที่มวลของดินอยู่ต่างระดับกัน ก็มักจะเกิดปัญหาที่ดินในระดับที่สูงกว่าเกิดพังลงมา ในกรณีไม่มีดิน หรือพื้นที่คอยต้านแรงค้ำด้านข้างไว้ เกิดปัญหาดินสไลด์ ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ หรือติดกับทางน้ำ เพราะสภาพของดินจะมีลักษณะค่อนข้างอ่อน โดยเกิดจากการซึม และกัดเซาะของน้ำที่ไหลผ่าน ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาดินสไลด์ได้ง่ายกว่าพื้นที่ต่างระดับที่อยู่ห่างจากทางน้ำอาจก่อให้เกิดอันตราย และความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง และรวมถึงปัญหาทั้งดินพัง ดินไหล ดินสไลด์ พื้นที่ดินถูกกัดเซาะ ล้วนแต่ทำให้เกิดปัญหากับตัวโครงสร้าง และเกิดการพังลงมาได้

– อีกอย่างที่สำคัญคือ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพ ต้องสามารถรับน้ำหนักของแรงดัน น้ำ ดินหิน ผนังหรือเสาที่ไม่คุณภาพ ไม่สามารถรับแรงได้ เกิดหักและพังลงมา ซึ่งหลังจากการถ่ายเทแรงดันไปตามลวดในแผ่นกันดิน แรงก็จะถูกถ่ายเทไปต่อยังเสาเข็มไอต่อ เพื่อทำหน้าที่คอยประคอง และช่วยต้านแรงของมวลดินที่ดันมายังกำแพงกันดิน ไม่ให้ดินในพื้นที่ต่างระดับพังทลายกำแพงกันดินลงมาได้ ส่งผลให้ทั้งโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่กันปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหาย และไม่เกิดปัญหาดินสไลด์ตามมาในอนาคต

ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น เพียงเลือก ผู้รับเหมาที่ได้คุณภาพ เชื่อถือได้ บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัดรั้วสำเร็จรูปและกำแพงกันดินที่ได้คุณภาพ อีสานคอนกรีต มั่นใจในคุณภาพ สินค้าได้มาตรฐาน มอก. พร้อมผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่ มืออาชีพในการติดตั้งออกแบบโครงสร้างกำแพงกันดินให้เหมาะสมกับหน้างาน เพื่อความแข็งแรง และคงทน

ขอใบเสนอราคา